หน้าแรก

เพราะกีฬาจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การได้พบเจอกันเพราะการดูกีฬาและเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดี ได้รับความบันเทิง สนุกสนาน แถมยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่พื้นที่นั้นๆ เช่น เพื่อนร่วมงาน คนรัก และครอบครัว

การรวมตัวเพียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อรับชมกีฬาอะไรสักอย่างสามารถเพิ่มความสนิทสนม ความไว้ใจและความอุ่นใจในครอบครัวได้